The new generation AB

Affärsmodeller

Fastigheter

Onoterade bolag

Automatisering

Affärsplan

  • Förvärva fastigheter/verksamheter i onoterade bolag under marknadsvärdet.
  • Förädla fastigheter/verksamheter genom att maximera intäkterna.
  • Förädla fastigheter/verksamheter genom att automatisera för att skala ner utgifterna.
  • Förädla fastigheter/verksamheter genom att digitalisera för att underlätta användandet/tillgängligheten.

Vi prioriterar att växa och investera i de marknader som har hög lönsamhet.

Handel med onoterade aktiebolag
The new generation ska ha som affärsmodell att investera i, förvalta, automatisera & förädla verksamheter så som fastigheter i onoterade aktiebolag. Kapitalvinst och utdelning på  näringsbetingade andelar, dvs. andelar i dotter- och intressebolag är skattefri vilket ger bolaget möjlighet till snabb expansion & stora vinster.

Skapa värde för aktieägarna
The new generation ska ha som mål att skapa långsiktigt värde för sina aktieägare och att leverera en högre totalavkastning än konkurrenterna. Bolaget kommer även sträva efter att ge en långsiktig stabil och stigande utdelning till sina aktieägare.